dystrybucja specjalizowana – telforceone s.a.


NASTĘPNY POPRZEDNI

 

dystrybucja – telforceone s.a. – specjalizowany dystrybutor

 

KLIENT:

grupa kapitałowa telforceone s.a.

 

DOTYCZY OBSZARU:

ekspansja i rozwój

 

WYZWANIE BIZNESOWE-CEL:

stworzenie i realizacja skutecznej strategii rozwoju.

 

NASZA ROLA:

analiza, planowanie, budowanie strategii, wdrażanie, kontrola, zarządzanie.

 

ROZWIĄZANIE:

projekt zakończony.

 

POWRÓT