CRM – aplikacja do pozyskiwania i zarządzania klientami.


CRM – aplikacja do pozyskiwania i zarządzania klientami.

 

KLIENT:
AB SA

 

DOTYCZY OBSZARU:
Badania, Analizy i Narzędzia

 


WYZWANIE BIZNESOWE-CEL:

Stworzenie dedykowanej aplikacji do zarządzania klientami („CRM), ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania nowych klientów.

 

NASZA ROLA:
Analiza, koncept, planowanie, wdrażanie, kontrola, zarządzanie.

 

ROZWIĄZANIE:
Dedykowana aplikacja jako moduł wewnętrznego intranetu do skutecznego zarządzania klientami (nowymi i obecnymi).

POPRZEDNI POWRÓTNASTĘPNY

.