Dystrybucja Apple w Polsce


KLIENT:
AB SA

DOTYCZY OBSZARU:
Ekspansja i Rozwój (nowy kontrakt dystrybucyjny)

WYZWANIE BIZNESOWE-CEL:
Uzyskanie kontraktu Apple na rynek Polski.

NASZA ROLA:
Zarządzanie projektem (przygotowanie, skład, poprawki, zebranie argumentacji, zebranie odpowiedzi, edycja, zarządzanie zespołem roboczym etc.)

ROZWIĄZANIE:
Stworzenie ponad 200 stronicowej księgi odpowiedzi, propozycji oraz argumentów przemawiających za wyborem firmy na autoryzowanego dystrybutora w Polsce. Projekt zakończony sukcesem.

 

POPRZEDNI POWRÓTNASTĘPNY.