Brand Management program.


Brand Management program.

 

KLIENT:
AB SA

 

DOTYCZY OBSZARU:
Ekspansja i Rozwój

 


WYZWANIE BIZNESOWE-CEL:

Lepsze i skuteczniejsze zarządzanie produktami, rozwój niwych kategorii, obniżenie kosztów, zwiększenie efektywności, wyprzedzenie konkurencji, rozwój biznesu.

 

NASZA ROLA:
Analiza, koncept, planowanie, wdrażanie, kontrola, zarządzanie – nieustający rozwój.

 

ROZWIĄZANIE:
Stworzenie nowego rodzaju stanowiska w firmie w dziale zarządzania produktami wraz z zasadami rekrutacji, pracy, motywowania, kontroli i rozwoju.

POPRZEDNI POWRÓTNASTĘPNY

.