Aplikacja – CRM – Company Relationship Management.


Aplikacja – CRM – Company Relationship Management.

 

KLIENT:
AB SA

 

DOTYCZY OBSZARU:
Badania, Analizy i Narzędzia

 


WYZWANIE BIZNESOWE-CEL:

Poprawienie i przyspieszenie komunikacji w firmie między pracownikami.

 

NASZA ROLA:
Współtworzenie. Analiza, koncept, planowanie, wdrażanie, kontrola, zarządzanie – nieustający rozwój.

 

ROZWIĄZANIE:
Intranet – zespół wielomodułowy oparty na przeglądarce, służący do wymiany informacji oraz kontroli procesów.

POPRZEDNI POWRÓTNASTĘPNY

.