Posts made in Lipiec, 2015


Kto najbardziej zyska na rządowej propozycji pomocy frankowiczą? Zyskają Ci, którzy zadłużyli się przy kursie wynoszący ok. 2 zł Uzyskają oni nie tylko spadek zadłużenia, ale i wysokości raty. Niestety z wyliczeń Expandera wynika, że wysokość ich comiesięcznego zobowiązania spadnie tylko na chwilę. W ciągu kilku lat po przewalutowaniu, ze względu na wzrost stóp procentowych, może ono wzrosnąć nawet o ponad 600 zł. Z drugiej strony rezygnacja z przewalutowania również może skończyć się wzrostem raty. Frankowicze będą więc musieli podjąć bardzo trudną decyzję. Przepisy umożliwiające przewalutowanie z częściowym umorzeniem zadłużenia kredytów walutowych jeszcze nie zostały uchwalone. Natomiast już pojawiają się wątpliwości, czy warto będzie z tego rozwiązania skorzystać. Prezes NBP, Marek Belka zwrócił uwagę, że na franku jest bańka spekulacyjna i za jakiś czas kurs może spaść. O znacznym przewartościowaniu franka mówi również prezes Szwajcarskiego Banku Narodowego. Z drugiej strony w ostatnim czasie agencja Bloomberg opublikowała prognozy, według których frank dopiero w 2019 roku powróci do poziomu sprzed tzw. czarnego czwartku, czyli 15 stycznia 2015 r. Prawda jest taka, że nikt nie wie, co się stanie z kursem CHF za kilka lat. Możliwe jest zarówno pęknięcie bańki i bardzo szybki spadek kursu, jak i jego długotrwałe pozostawanie na poziomie zbliżonym do aktualnego. Nie można też zupełnie wykluczyć, że frank za jakiś czas będzie kosztował np. 5 zł, choć to obecnie wydaje się mało prawdopodobne. Trudna decyzja Jeśli ustawa wejdzie w życie, to zadłużeni w CHF będą musieli podjąć bardzo trudną decyzję. Z jednej strony mogą bowiem uwolnić się od ryzyka walutowego i zmniejszyć zadłużenie. Jednocześnie jednak zgodzą się na to, że mimo umorzenia ich zadłużenie pozostanie wyższe niż kwota zaciągniętego kredytu i to mimo kilku lat regulowania rat. Zgodzą się również na to, że ich dług będzie od dnia przewalutowania oprocentowany według polskich stóp procentowych. Te są natomiast znacznie wyższe niż w Szwajcarii. Ponadto szacuje się, że pod koniec przyszłego roku stopy w naszym kraju zaczną rosnąć. Tymczasem Szwajcarzy stóp nie podniosą dopóki kurs nie spadnie, gdyż to mogłoby spowodować dalsze umocnienie się ich waluty, co jest szkodliwe dla tamtejszej gospodarki. Co się stanie, gdy przewalutujemy kredyt Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie konsekwencje będzie miało podjęcie decyzji o przewalutowaniu lub pozostaniu przy kredycie w CHF. Przeanalizowaliśmy kilka możliwych scenariuszy, które mogą nastąpić w najbliższych latach. Załóżmy na początek, że osoba, która zaciągnęła kredyt na 300 000 zł w sierpniu 2008 r. zdecydowała się na skorzystanie z zaproponowanej przez rząd pomocy. W jej wyniku zadłużenie spadnie z niemal 500 tys. zł do 367 tys. zł. Spadnie również rata – z 1966 zł do 1761 zł. Początkowo może się więc wydawać, że takie preferencyjne przewalutowanie przynosi...

Więcej
OUTLUX: Benefity dla rodzin adopcyjnych!

OUTLUX: Benefity dla rodzin adopcyjnych!


Napisane przez w dniu Lip 28, 2015

Jak wyjaśnia na swoich stronach fundacja Adoption-Friendly Workplace, takie benefity są dla pracodawcy korzystne z dwóch powodów. Faktyczny koszt ponoszony przez firmę jest niewysoki – niewielu zatrudnionych decyduje się na adopcję i korzysta z tego rodzaju wsparcia. Jednak fakt, że pracodawca wspiera rodziny zatrudnionych w tak trudnym dla nich (także finansowo) okresie, buduje szczególne poczucie lojalności. Nie do przecenienia jest tu także efekt wizerunkowy – pracodawca poprzez benefity związane ze współfinansowaniem adopcji pokazuje, jak ważne jest dla niego życie prywatne pracownika. Urlopy dla rodzin adopcyjnych – w USA to szczególny przywilej .W polityce benefitowej firm przebadanych przez Adoption- Friendly Workplace poza refundowaniem kosztów znaczącą rolę odgrywały także benefity związane z urlopami dla rodziców adopcyjnych. Amerykańskie prawo federalne (obowiązujące na całym terytorium USA) nie przewiduje płatnych urlopów macierzyńskich. Co więcej, prawo do bezpłatnego dwunastotygodniowego urlopu mają w USA wyłącznie matki (w tym adopcyjne) pracujące w firmach zatrudniających ponad 50 osób. Nieco bardziej przyjazne macierzyństwu ustawodawstwo mogą narzucać poszczególne stany, jednak możliwość wzięcia wolnego po urodzeniu dziecka wciąż jeszcze jest dla amerykańskich pracownic znaczącym przywilejem. Amerykańskie przedsiębiorstwa, które oferują zatrudnionym benefity urlopowe związane z adopcją, robią to raczej wtedy, gdy płatny urlop uwzględniony jest w ich pakiecie wsparcia rodzin. Zwykle rodzice przyjmujący adoptowane dziecko dostają prawa urlopowe takie same lub bardzo podobne do tych, jakie mają rodzice biologiczni. Stany Zjednoczone są jednym z niewielu państw, które nie oferują płatnych urlopów macierzyńskich. Jednak nawet w państwach, które wspierają rodziny biologiczne, nie zawsze takie samo wsparcie przysługuje parom po adopcji. Dzieje się tak, mimo że według rekomendacji nr 191 Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO – International Labour Organization) w krajach, które zapewniają prawo do adopcji, rodzice adopcyjni powinni mieć dostęp do podobnej ochrony prawnej jak rodzice biologiczni dziecka. Zgodnie z rekomendacją ILO w niektórych państwach, takich jak Wielka Brytania czy Senegal, urlopy adopcyjne przyznaje się na tych samych zasadach co rodzicielskie. Podobnie jest w Brazylii czy Australii, urlopy adopcyjne różnią się od macierzyńskich tylko datą ich rozpoczęcia. Niekiedy bowiem można rozpocząć je jeszcze przed sprowadzeniem adoptowanego dziecka do domu. Wiele państw zrzeszonych w ILO przewiduje jednak dla rodziców adopcyjnych krótszy urlop niż dla biologicznych, ponieważ w przypadku porodu zapewniany jest dodatkowy urlop przed rozwiązaniem. Inne kraje zapewniają w przypadku adopcji jeszcze mniej korzystne rozwiązania urlopowe. Przykładowo, jak czytamy w raporcie ILO opracowanym w 2014 r. , w Peru matkom adopcyjnym przysługuje 30 dni wolnego, pod warunkiem jednak, że dziecko ma nie więcej niż rok. Prawo do takiego urlopu ma jedynie kobieta. Urlopy adopcyjne są też ograniczone w Albanii, Kostaryce, Gwatemali i RPA. W większości państw wolne może jednak wziąć każdy z małżonków. Długość urlopu adopcyjnego zależy często od wieku przyjmowanego do rodziny dziecka. Przykładowo...

Więcej

Coraz więcej obcokrajowców znajduje w naszym kraju swój nowy wymarzony dom. Mimo, iż procedury bankowe w takiej sytuacji są nieco bardziej skomplikowane, także i oni mają szansę na dobry kredyt mieszkaniowy. Pytanie – jak zdobyć go najtaniej? Jak czytamy na portalu finanse.egospodarka.pl Każdy obcokrajowiec, który zdecyduje się w Polsce na zakup mieszkania na kredyt, zobowiązany jest przedłożyć w banku kilka istotnych dokumentów. Listę otwiera zaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela innego kraju na terenie Polski lub karta stałego pobytu, z datą ważności ustaloną na okres nie krótszy niż rok. Dodatkowo, osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej, powinny przedstawić także ważne zezwolenie na pracę w naszym kraju. Pamiętajmy bowiem, że zdecydowana większość banków gotowa będzie udzielić kredytu tylko wówczas, gdy osiągany przez obcokrajowca dochód uzyskiwany jest na terenie Polski. Bywa, że niezbędny jest także odpowiednik polskiego zaświadczenia BIK (Biura Informacji Kredytowej), choć dodajmy, że nie jest to regułą. – W określonych wypadkach wystarcza ustna deklaracja o ewentualnych zobowiązaniach na terenie rodzimego kraju – wyjaśnia Witold Dziedzic, doradca hipoteczny z krakowskiego oddziału firmy Alex T. Great Doradcy Finansowi. – Pamiętajmy jednak, że bank i tak dokona weryfikacji przekazanych informacji, bowiem ewentualne zadłużenie za granicą może mieć wpływ na zdolność do skutecznej spłaty nowego kredytu. Co jeszcze? Dobrze, jeśli osoba z zagranicznym paszportem posługuje się (choćby w stopniu komunikatywnym) językiem polskim Dokumenty bankowe zawierają wiele skomplikowanych formuł, zapisów, paragrafów, których zrozumienie jest niezbędne dla skutecznego zawarcia umowy kredytowej. W tej sytuacji bardzo liczy się poprawna komunikacja – tłumaczy Witold Dziedzic. Wbrew pozorom, nawet dobra znajomość języka angielskiego nie gwarantuje pełnego wzajemnego zrozumienia, umowa kredytowa przygotowywana jest bowiem w języku polskim, a tylko nieliczni pracownicy banków posługują się językiem angielskim na tyle biegle, by móc w sposób zrozumiały wyjaśnić wszelkie jej zapisy. Co zatem robić? Warto poszukać doświadczonego doradcy kredytowego z biegłą znajomością języka obcego. Jego pomoc może się wówczas przydać nie tylko na początku, ale wręcz na każdym etapie wnioskowania o kredyt – podkreśla Witold Dziedzic. Prześledźmy zatem cały proces: co robi doradca finansowy, gdy trafia do niego osoba z obcym paszportem, nosząca się z zamiarem kupna mieszkania na kredyt? W pierwszej kolejności weryfikuję ważność dokumentów związanych z pobytem takiej osoby w naszym kraju, to bowiem warunek konieczny, by bank w ogóle zechciał przyjąć do rozpatrzenia wniosek kredytowy – tłumaczy doradca Alexa. A jak wygląda weryfikacja zdolności kredytowych obcokrajowców? Chcąc pozyskać kredyt w Polsce, osoby takie powinny udokumentować dochód osiągany z tytułu umowy o pracę przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy. Okres ten powinien wynosić z kolei co najmniej 12 miesięcy, jeśli mówmy o dochodach osiąganych z innych źródeł, czyli umów zlecenia lub z działalności gospodarczej – tłumaczy Witold Dziedzic. Większość funkcjonujących w Polsce banków traktuje...

Więcej

Wielu z nas marzy o zakupie własnego mieszkania. Zawsze decyzji na długi czas , a szczególnie jeżeli dotyczy to kupna mieszkania towarzyszą duże emocje, ponieważ dominuje w nas duża chęć posiadania. Bardzo często już na samym początku kiedy oglądamy mieszkanie wyobrażamy je sobie jako nasze własne i dalsze decyzje nie zawsze poparte są na ściśle racjonalnych przesłankach. Zgodnie z prawem bankowym, kredyt bankowy może być przeznaczony na zakup mieszkania, domu, domku letniskowego, garażu czy wykup mieszkania zakładowego lub komunalnego. Na samym początku poszukiwań odpowiedniego kredytu trzeba zapoznać się z ofertami kredytów mieszkaniowych i dokładnie sprawdzić które banki spełniają nasze potrzeby. Jak podaje portal financegold.pl Na jak wysoki kredyt możesz liczyć, czyli sprawdzenie zdolności kredytowej Po wyborze banków, powinniśmy się dowiedzieć jaką mamy zdolność kredytową. Zależy ona między innymi od: dochodów, liczby osób w rodzinie, kwoty kredytu, salda kart kredytowych oraz debetowych oraz innych zobowiązań. Taka wstępna ocena zdolności kredytowej może umożliwić nam poglądowe oszacowanie wielkości kredytu, na jaki nas stać i dopiero wtedy możemy tak naprawdę przymierzyć się do wyboru mieszkania w ramach naszych możliwości finansowych. Przygotowanie najlepszych ofert przez doradcę Odpowiednie dopasowanie warunków kredytu do własnych potrzeb i możliwości to podstawa sukcesu całego przedsięwzięcia. W celu jak najlepszej analizy powinniśmy skonsultować się z doradcą w konkretnym banku, który przejrzyście wyjaśni nam warunki kredytu. Warto również na początku skorzystać z rankingów internetowych, które już na wstępie wyselekcjonują najlepsze dla nas oferty i w ten sposób zaoszczędzimy nasz czas na odwiedzanie banków. Złożenie wniosku o kredyt Po zgromadzeniu wszystkich dokumentów następuje podpisanie wniosku o kredyt. Zazwyczaj doradcy w banku pomagają przy prawidłowym wypełnieniu. Później następuje rozpatrywanie oraz analiza wniosku – inaczej procesowanie – jest dość skomplikowanym procederem. Wykonywana jest w trzech obszarach: finansowym, technicznym i prawnym. Zdarza się, że każda jest przeprowadzana przez innego analityka, ale też bywa, że zajmuje się nią jeden analityk. Decyzję kredytową, czyli informację o tym czy otrzymujemy kredyt i w jakiej wysokości, bank powinien wydać w przeciągu kilku dni. Pozytywna decyzja kredytowa Dzięki uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej, już na następnym spotkaniu z doradcą można podpisać umowę kredytową. W przypadku zaciągania kredytu przez małżeństwo umowa kredytu musi być podpisana przez obojga współmałżonków. Po podpisaniu umowy oraz przekazaniu kolejnych niezbędnych dokumentów w tym aktu notarialnego dotyczącego nabywanej nieruchomości w ciągu kilku dni kredyt jest uruchamiany przez bank. Podsumowując, staranie się o kredyt mieszkaniowy jest procedurą o wielu etapach, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość. Natomiast później możemy już cieszyć się z wymarzonych, własnych czterech kątów.   Źródło:...

Więcej

Drukarki 3D już od jakiegoś czasu wykorzystywane są do produkcji protez kości, umożliwiając w ten sposób idealne dopasowanie ubytków. Zwykle wykonywano je z filamentu 3D PLA, jednak chińscy naukowcy testują zupełnie nową metodę drukowania za pomocą drukarki 3D protez kości, wykorzystując do tego celu sproszkowane prawdziwe kości oraz biologiczny klej. Zespół naukowców z Southern Medical University w chińskim Guangzhou opracował nową metodę produkcji kości metodą druku 3D. Zamiast jednak używać do tego celu materiału do druku 3D- PLA, jak robiło się to dotychczas, stworzyli technologię, w której wykorzystywane są prawdziwe kości, uprzednio sproszkowane, a także bliżej nieokreślony biologiczny klej. Naukowcy przygotowują się obecnie do rozpoczęcia testów na zwierzętach, by sprawdzić, czy produkowane w ten sposób kości będą się czymś różnić od oryginalnych. Dzięki nowej metodzie będzie można zastępować kości utracone w wyniku nowotworów lub różnych wypadków i w ten sposób przywrócić zwierzętom pełną sprawność. Później nowa technologia może też pomagać ludziom. Przed chińskimi naukowcami jest jeszcze wiele pracy. Szacuje się, że zanim metoda będzie mogła być wykorzystywana w klinikach, musi jeszcze minąć co najmniej pięć lat. Źródło:...

Więcej

Technologia druku 3D wdziera się do praktycznie każdej dziedziny przemysłu i teraz zaczyna skupiać się na produkcji zabawek. Dowodem na to, że technologia 3D ma przed sobą świetlaną przyszłość jest niezwykły, czołg Codename: Colossus zaprojektowany i wydrukowany na drukarce 3D przez Michaela Snga, producenta zabawek z Singapuru pracującego dla firmy Machination Studio. Codename: Colossus to zabawka z drukarki 3D wzorowana na uzbrojeniu często spotykanym w japońskim anime. Jest to prawdziwa forteca bojowa o wysokości 20-cali, która potrafi się samodzielnie poruszać, wykorzystując do tego sześć potężnych odnóży. Wyposażono ją w masę wieżyczek, karabinów, działek, a nawet potężne działo skrywane pod pancerzem. Model składa się łącznie z 400 ręcznie malowanych elementów wykonanych technologią druku 3D, z których znaczna część jest ruchoma. Ich poruszaniem się zajmują się serwomechanizmy sterowane przez kontroler Arduino, a dla dodatkowego efektu forteca jest podświetlana LED’ami, umieszczonymi w strategicznych miejscach. Jeśli marzysz o zaprojektowaniu oraz wydrukowaniu za pomocą drukarki 3D własnej zabawki, zgłoś się do specjalizowanego dystrybutora drukarek 3D iGo3D Polska! Nasi specjaliści pomogą przy wyborze odpowiedniego filamentu, materiału do druku 3D oraz dostosują do potrzeb odpowiednią drukarkę 3D.   Źródło:...

Więcej

Pięć elementów sprzedaży o które warto zadbać! Robert Kozak jako konsultant, coach, trener i autor książek biznesowych wyróżnia pięć elementów sprzedaży, którymi należy się zaopiekować, aby dział sprzedaży w firmie działał sprawnie, podnosił efektywność a także dostarczał firmie gotówkę. Badania The Sales Activator’a ukazują pięć obszarów, które najczęściej kuleją w firmach i są przyczyną zbyt wolnego wzrostu efektywności sprzedaży bądź przyczyną kłopotów: – źle zdefiniowany proces sprzedaży bądź niezdefiniowany proces sprzedaży, – niezdefiniowane kluczowe umiejętności handlowców, – gubienie kierunku aktywności handlowców, – niedocenienie postaw i samoograniczających przekonań handlowców, – źle dobrany i słabo rozwinięty zespół zarządzający sprzedażą, marnujący potencjał handlowców. Źle zdefiniowany proces sprzedaży Często w firmie nie jest zdefiniowany albo jest źle zdefiniowany proces sprzedaży – jego poszczególne etapy, zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu. Powoduje to, że każdy handlowiec działa według swoich zasad i reguł, które wcale nie muszą być najbardziej efektywne. W konsekwencji handlowcy nie osiągają sukcesów, co ich demotywuje i tworzy spiralę coraz większej niechęci i beznadziejności. Kluczowe umiejętności handlowców Bardzo ważną kwestią jest zdefiniowanie kompetencji i cech handlowców, którzy mają szansę osiągać najlepsze wyniki. Nie jest prawdą bowiem, że ten zestaw cech i kompetencji jest uniwersalny. W różnych firmach i na różnych rynkach sprawdzają się różne kompetencje i różne profile psychometryczne pracowników działu sprzedaży. ,,Na początku należy zbadać profili psychometrycznych handlowców, ich kompetencji i stworzyć benchmark, czyli zestaw cech i kompetencji charakterystyczny dla grupy handlowców osiągających najlepsze wyniki”-pisze Robert Kozak dla magazynu Benefit. Cechy i kompetencje grupy porównawczej wyznaczają kierunek rozwoju pozostałych i są świetnym materiałem do prowadzenia skutecznej rekrutacji. Kierunek aktywności handlowców Brak dobrze zdefiniowanego procesu sprzedaży, skutkuje tym, że handlowcy wykonują mnóstwo czynności, które nie wpływają znacząco na wyniki. Robert Kozak znalazł idealny sposób, na sprawdzenie kierunku działania handlowców. ,, Jednym z pytań, za pomocą którego badam, jak to wygląda, jest pokazanie pracownikom działu sprzedaży pięciu potencjalnych klientów i sprawdzenie, czy wiedzą, który z nich jest najbardziej obiecujący, a który najmniej. Jeżeli nie potrafią tego określić, bądź każdy z nich inaczej odpowiada na to pytanie, oznacza to, że nie mają nadanego właściwego kierunku działania. ‘’ Niedocenienie postaw handlowców Na efektywność pracy handlowców wpływa ich motywacja i chęć do działania. Tymczasem pracownicy działów sprzedaży mają mnóstwo przekonań, które przeszkadzają im w budowaniu motywacji. A to, że cena naszych produktów jest zbyt wysoka, a to, że mają one niższą od konkurencji jakość itp. Przekonania te nazywane są przez Roberta Kozaka ‘’samoograniczającymi’’ znacząco zmniejszają efektywność handlowców, ponieważ są blokadą, która tkwi w ich głowach. Co więcej, o ile szefowie sprzedaży mają świadomość, że postawy ich podwładnych mają kluczowe znaczenie, o tyle najczęściej nie mają pojęcia, jak z nimi pracować. I tu kolejny, piąty element, który powoduje...

Więcej

Drukowanie za pomocą rozwiązań 3D wchodzi na nowy poziom. Co raz częściej dzięki zastosowaniom technologii 3D powstają samochody. Co więcej, powstające w ten sposób auta oferują swym nabywcom bardzo duże możliwości w zakresie personalizacji wyglądu, gdyż nic nie stoi na przeszkodzie, by wydrukować za pomocą drukarki 3D jakiś element według własnego projektu. Local Motors jakis czas temu przedstawiło swój pierwszy samochód z drukarki 3D, który nazywał się Strati. Tuż po prezentacji auta, firma zorganizowała konkurs na projekt kolejnego pojazdu, a wygrała go propozycja Kevina Lo, na co dzień pracującego jako inżynier w koncernie HP. Lo zaprojektował niewielki sportowy kabriolet w konfiguracji 2+2, który oferuje nabywcom spore możliwości w zakresie personalizacji wyglądu. Przyszli posiadacze tego pojazdu, będą mogli dodawać do palety barw własny kolor karoserii, a także dobierać dodatki zdobiące nowy pojazd, który zgodnie z bieżącymi trendami, napędzany będzie silnikiem elektrycznym. W zależności od wybranego wyposażenia oraz dodatków, auto z drukarki 3D kosztować ma od 18 do 30 tysięcy dolarów, zaś jego przeznaczeniem jest być drugim lub trzecim pojazdem w rodzinie, używanym głównie na weekendowe wypady. Ciekawostką jest strategia sprzedaży nowego pojazdu przez Local Motors. Firma chce bowiem zrealizować koncepcję tzw., mikrofabryk, w których nabywcy auta będą mogli go samodzielnie składać. Innymi słowy nowy produkt firmy ma być typowym kit carem przeznaczonym do samodzielnego montażu, którego będzie można złożyć w ciągu kilku dni. Brzmi interesująco, jednak dokładne szczegóły techniczne nowego auta z drukarki 3D, czyli przede wszystkim osiągi, jak również zasięg pojazdu, będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Źródło:...

Więcej

Japoński producent samochodów Daihatsu, podpisał właśnie umowę z amerykańską firmą Stratasys specjalizującą się w technologii druku 3D. Współpraca obu znanych firm zaowocowała stworzeniem bardzo interesującej oferty dla przyszłych nabywców modelu Daihatsu Copen, pozwalającej spersonalizować zewnętrzny wygląd auta. Obecnie kupując nowe auto mamy bardzo szerokie możliwości personalizacji jego wnętrza, lecz niestety  znacznie mniejsze w zakresie wyglądu zewnętrznego. Japońska firma Daihatsu postanowiła więc zaoferować przyszłym nabywcom modelu Copen, znacznie szerszą możliwość dopasowania wyglądu auta do preferencji użytkownika dzięki zastosowaniom technologii druku 3D. W tym celu nawiązano współpracę z amerykańską firmą Stratasys, zajmującą się realizacją zadań w zakresie  druku 3D. Pozwoliło to stworzyć szeroką ofertę wymiennych paneli wydrukowanych za pomocą drukarki 3D zdobiących przedni oraz tylny zderzak auta. Projekt o nazwie Effect Skins pozwala znacznie odmienić wygląd samochodu, bowiem do dyspozycji będzie 12 rodzajów paneli w 10 wersjach kolorystycznych. Daihatsu ma nadzieję, że kiedy panele pojawią się w sprzedaży, co nastąpić ma już na początku przyszłego roku, na ulicach nie będzie dwóch tak samo wyglądających egzemplarzy modelu Copen. Źródło:...

Więcej
OUTLUX: MULTIHOME JUŻ NA OUTLUX!

OUTLUX: MULTIHOME JUŻ NA OUTLUX!


Napisane przez w dniu Lip 16, 2015

NIEZWYKŁE MOŻLIWOŚCI DLA CIEBIE I BLISKICH!DOSTĘP DO OPIEKI MEDYCZNEJ NA OUTLUXIE-MULTIHOME WŁAŚNIE DO NAS DOŁĄCZYŁ! MultiHome powstał z myślą o klientach indywidualnych i ich potrzebach. Oferuje wszystkim szukającym oszczędności i nowoczesnych rozwiązań dla rodziny, dostęp do opieki medycznej w całej Polsce, a także sprawną pomoc specjalistów z różnych dziedzin. Współpracują z zaufanymi partnerami i silnymi markami obecnymi na rynku usług od lat. MultiHome wspólnie z firmą LUX MED, która jest renomowaną ogólnopolską siecią placówek medycznych, stworzyła jedyną tak rozbudowaną ofertę z wachlarzem pakietów. LUX MED to lider i expert godny zaufania, dba o zdrowie pacjentów od ponad 20 lat! Każdego dnia dokłada wszelkich starań, aby osoby znajdujące się pod opieką były zadowolone ze świadczonych usług, czuły się bezpiecznie i wiedziały, że mogą liczyć na pomoc i poradę doświadczonych specjalistów. Z dniem dzisiejszym grupa LUX MED może poszczycić się mianem lidera prywatnych usług medycznych w Polsce. Pod opieką znajduje się ponad 1,600 000 Pacjentów, którzy mogą korzystać z usług w przeszło 1700 nowocześnie wyposażonych placówkach(176 własnych oraz około 1600 współpracujących zlokalizowanych na terenie całego kraju). Do dyspozycji Pacjentów pozostaje blisko 4900 lekarzy kilkudziesięciu specjalności. Chcesz zapewnić swojej rodzinie komfort i bezpieczeństwo? Chcesz mieć pewność, że usługi, które wybierasz z myślą o swoich najbliższych są na najwyższym poziomie? Sprawdź ofertę LUX MED! Zacznij oszczędzać z MultiHome! Źródło:...

Więcej

Polacy kupują coraz więcej i coraz częściej elektronikę. Dobrze sprzedają się nie tylko tablety czy smartfony, ale także pozostałe produkty elektroniki użytkowej takie jak: komputery, RTV-AGD oraz FOTO-VIDEO! SFERIS to dynamicznie rozwijająca się specjalistyczna sieć sprzedaży detalicznej, oferująca te właśnie produkty! Zespół tworzą profesjonaliści i pasjonaci z w branży IT. Na rynku istnieją już od 22 lat, a od 2007r. są częścią Grupy ACTION S.A notowanej na GPW. Szaro-zielone logo SFERIS zdobi nie tylko wejścia do salonów własnych w prestiżowych centrach handlowych, ale także salony partnerskie w całej Polsce. Zespół świetnie przygotowanych Doradców w myśl hasła Ekspertom” dba o satysfakcję Klientów oferując im nowoczesne produkty oraz pakiet udogodnień, takich jak możliwość zakupu w korzystnych ratach, leasingu, ubezpieczenia produktów,a także płatności szybkim przelewem poprzez platformy. Rozwój sieci na obszarze całej Polski oraz nowoczesne projekty e- commerce to najważniejsze punkty strategii – zaufanie Klientów rośnie wraz z kolejnymi innowacyjnymi pomysłami. Spółka jest zdobywcą znaczących...

Więcej

Spółka Max Computers Sp. z o.o. działa aktywnie na rynku dystrybucji IT od 1998 roku. Jest dynamicznie rozwijającym się podmiotem oferującym dostęp do akcesoriów, oprogramowania i sprzętu komputerowego. Klienci cenią Max Computers za rzetelność, profesjonalizm, innowacyjność i elastyczne podejście do świadczonych usług. Pomysłem na biznes jest kompletna, przemyślana oferta dopasowana do indywidualnych potrzeb Partnerów. Sposobem na sukces jest otwartość, elastyczność i szybkość działania. MAX computers dostarcza outluxowi produkty największych światowych producentów z branży elektronicznej. Sprawdź to! Źródło:...

Więcej

Benefity pracownicze kojarzą się głównie ze świadczeniami związanymi z ochroną zdrowia, sportem i różnymi formami ubezpieczenia. Jednak w niektórych częściach świata benefity są bardziej nietypowe. Wynika to z tego, że niektóre usługi, takie jak np. świadczenia zdrowotne, i ubezpieczenia, są zapewniane przez państwowe programy socjalne. W takiej sytuacji na wartości zyskują te świadczenia, które nie są zapewniane wszystkim. W Australii popularne jest oferowanie pracownikom, którzy mają długi staż pracy, specjalnych nagród. Wiele firm przyznaje pracownikom dodatkowy, 13-tygodniowy płatny urlop po przepracowaniu 15 lat w jednym miejscu. Z kolei w Wielkiej Brytanii coraz popularniejsze stają się płatne urlopy biologiczne. Może to być zarówno wizyta u fryzjera, jak i operacja w gabinecie chirurgii plastycznej. Taki rodzaj urlopu jest już znany w Anglii pod nazwą „Botox Leave”. Taka forma wsparcia nie tylko pomaga pracownikom w uzyskaniu lepszego samopoczucia, lecz także sprawia, że pracownik, występujący w imieniu firmy, lepiej się prezentuje. We Francji pracownicy, którzy przepracowali minimum 24 miesiące w mogą wziąć 12-miesięczny bezpłatny urlop na rozpoczęcie własnego biznesu. Przez rok firma ma obowiązek przyjąć z powrotem taką osobę, jeśli nie udało się jej rozwinąć własnej działalności. Pracownik powracający na etat ma prawo do takiego samego wynagrodzenia, jakie otrzymywał przed urlopem biznesowym i do tego samego lub równorzędnego stanowiska. Także w Japonii można liczyć na nietypowe świadczenie, jakim jest „urlop przeznaczony głównie dla kobiet, które po zawodzie miłosnym potrzebują czasu, aby się „wypłakać” i dojść do równowagi psychicznej. Innym nietypowym świadczeniem oferowanym przez japońskie firmy jest wsparcie rodziny po śmierci pracownika W Nigerii pracownikom oferuje się domowe agregaty prądotwórcze zapewniające domownikom energię elektryczną. Świadczenie obejmuje również koszty konserwacji takiego urządzenia. Źródło:...

Więcej
Finanse: Nowy MdM już w sierpniu!!!!!

Finanse: Nowy MdM już w sierpniu!!!!!


Napisane przez w dniu Lip 15, 2015

Już tylko maksymalnie kilka tygodni zostało do wprowadzenia zmian w programie Mieszkanie dla Młodych. W piątek, 10 lipca br. Senat bez żadnych poprawek przyjął ustawę nowelizującą przepisy. Czekamy już tylko na podpis Prezydenta oraz publikację w Dzienniku Ustaw.   Na ostatnim posiedzeniu Senat bez żadnych uwag i zastrzeżeń przyjął zaproponowane przez Sejm zmiany w przepisach dotyczących rządowego programu dopłat do wkładu własnego. Kolejnym etapem legislacyjnym jest zatem podpisanie ustawy przez Prezydenta, co musi stać się maksymalnie w ciągu 21 dni. Co prawda głowa państwa ma prawo odmówić podpisania przepisów lub skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, jednak w przypadku tej ustawy trudno oczekiwać innej decyzji niż złożenie podpisu. Dopełnieniem procesu legislacyjnego będzie opublikowanie nowych przepisów w Dzienniku Ustaw. Po upływie 14 dni od ogłoszenia przepisów w dzienniku urzędowym nowe regulacje wejdą w życie. Zatem możemy oczekiwać, że maksymalnie około 20-25 sierpnia zmiany wejdą już w życie. Jeśli jednak Prezydent podpisze ustawę szybciej niż przez upływem maksymalnego 21 dniowego terminu, to nowe przepisu wejdą w życie jeszcze wcześniej. Dla wielu grup kredytobiorców zmiany mogą być rewolucyjne, nowelizacja otwiera także przed wieloma osobami praktyczną możliwość skorzystania z programu. Dotychczasowe regulacje mieszkańcom wielu regionów Polski uniemożliwiały skorzystanie z rządowego programu. Nowe przepisy pozwolą na uzyskanie dopłaty, a także znacznie wyższe kwoty tych dopłat niż aktualnie obowiązujące.   Wyższe dopłaty Nowe przepisy zakładają wzrost poziomu dopłat dla rodzin z dwóją lub większą liczbą dzieci. Single oraz małżeństwa bezdzietne otrzymają tak, jak do tej pory 10% wartości odtworzeniowej nieruchomości. Także dla rodzin z 1 dzieckiem nic się nie zmieni – dopłata ciągle będzie wynosić 15% wartości odtworzeniowej. Rodziny z 2 dzieci otrzymają o 33% wyższe dopłaty, gdyż będzie to 20% wartości odtworzeniowej. Na jeszcze większe dopłaty mogą liczyć osoby wychowujące co najmniej 3 dzieci. W ich przypadku dopłata będzie stanowiła 30% wartości odtworzeniowej. Jednocześnie w przypadku tych rodzin wzrasta maksymalna powierzchnia, od jakiej naliczane są dopłaty. W przypadku rodzin z minimum 3 dzieci jest to 65 metrów kwadratowych, przy maksymalnie 50 metrach dla pozostałych kredytobiorców. Oznacza to, że rodziny z 3 dzieci otrzymają nawet o 160% większe dopłaty, niż kwoty wypłacane dotychczas. MdM także dla mieszkań używanych Nowelizacja przepisów przewiduje także rozszerzenie programu na nieruchomości z rynku wtórnego. Taka zmiana skutkuje w dwóch obszarach. Po pierwsze osoby, które chcą otrzymać dopłatę będą miały znacznie szerszy wachlarz wyboru potencjalnych nieruchomości. Jednak drugim, znacznie ważniejszym skutkiem dołączenia rynku wtórnego jest praktyczne umożliwienia skorzystania z programu mieszkańcom mniejszych miejscowości. Rynek pierwotny, a tylko taki był dotychczas objęty programem MdM, koncentruje się głównie w dużych aglomeracjach. W wielu małych miastach często nie ma ani jednej inwestycji deweloperskiej, co praktycznie wykluczało wielu Polaków z rządowego programu. Jednak mimo nowelizacji przepisów...

Więcej

Bardzo dobra wiadomość, dla klientów chcących kupić mieszkanie z rynku wtórnego. Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Mieszkaniu dla Młodych. Co to oznacza? W ciągu około miesiąca zmiany wejdą już w życie. Najważniejsze to dołączenie do programu mieszkań pochodzących w rynku wtórnego jak i zwiększenie dopłat oraz ich dostępność dla rodzin wielodzietnych. Po 1,5 rocznym działania rządowego programu zmienia on oblicze. W przeciągu kilku tygodni z państwowego dofinansowania skorzystać będą mogły osoby chcące kupić mieszkanie z rynku wtórnego. Do tej pory możliwość taką mieli tylko klienci kupujący mieszkanie na rynku pierwotnym. Wpłynie to znacząco na dostępność programu w mniejszych miejscowościach,ale w największych miastach tego typu transakcji nie powinno być zbyt dużo, ponieważ limity cenowe dla tego typu mieszkań będą o prawie 20% niższe. Nie ulega wątpliwości, że na zmianach  skorzystają rodziny wielodzietne (z co najmniej trójką dzieci), Którym z jednej strony znacząco podnosi się same dopłaty a z drugiej ułatwia dostęp do pieniędzy. Ustawa dotycząca zmian obowiązującej ustawy dotyczącej MdM została bez poprawek przyjęta przez Senat. teraz trafi ona do prezydenta, a po 14 dniach od złożenia przez niego podpisu oraz publikacji w Dzienniku Ustaw RP, wejdzie w życie. Cały ten proces powinien zająć od niecałych trzech, ale nie więcej niż sześć tygodni. Oznacza to, że jeszcze przez zakończeniem wakacji będzie można skorzystać z programu na nowych zasadach. Jak czytamy na stronie nieruchomosci.egospodarka.pl Pieniądze na mieszkania z drugiej ręki Wprowadzenie do Mieszkania dla Młodych rynku wtórnego ma największe znaczenie dla osób kupujących nieruchomości w niewielkich miejscowościach. Tam deweloperzy praktycznie nie budują i w dotychczasowej formie program był praktycznie niedostępny, bo obrót mieszkaniami odbywa się głównie na rynku wtórnym. Budownictwo w takich miejscach opiera się na inwestycjach realizowanych przez osoby fizyczne (budownictwo indywidualne), a ktoś taki nie jest uprawiony do skorzystania z dopłat MdM, a jedynie może liczyć na zwrot VAT za materiały budowlane, a to i tak tylko jeśli buduje dom o powierzchni do 100 mkw. (110 mkw. dla rodzin wielodzietnych). Aby skorzystać z rządowych dopłat trzeba kupować mieszkanie spełniające warunki ustawy, najtrudniej jest o zmieszczenie się w cenowych limitach. Maksymalne stawki w niektórych miastach są mocno wyśrubowane w relacji do rynkowych cen. Mieszkania z rynku wtórnego mają mieć inne limity cen kwalifikujące nieruchomość do programu Mieszkanie dla Młodych niż te z pierwotnego. W przypadku rynku pierwotnego jest to 110 proc. średniego wskaźnika odtworzeniowego, dla mieszkań z drugiej ręki będzie to 90 proc. W efekcie na przykład w Warszawie limit dla rynku pierwotnego wynosi 6 588,32 zł, a na rynku wtórnym będzie to 5 390,44 zł. W wielu dużych miastach znalezienie mieszkania w limicie będzie bardzo trudne, np. na chwilę obecną w Krakowie i Warszawie tylko jedno na siedemdziesiąt mieszkań wystawionych...

Więcej

Każdy marzy o własnych czterech katach. Niestety w większości przypadków nie możemy pozwolić sobie na to z własnych zasobów. Co raz więcej osób decyduje się na wzięcie kredytu hipotecznego, bo tylko w ten sposób może spełnić swoje marzenie o własnym mieszkaniu. Jednak zanim zaczniemy poszukiwać najtańszej oferty kredytu hipotecznego,warto najpierw zorientować się, które instytucje bankowe możemy brać pod uwagę.Więc jeśli chcesz starać się o kredyt hipoteczny przyjdź do Kancelarii Finansowej kompensor.pl. Nasi specjaliści wybiorą dla Ciebie najlepszą ofertę. Aby uzyskać kredyt hipoteczny potrzebny jest wkład własny w wysokości 10% kwoty jaką chcemy pobrać z finansowania. Niestety niektóre banki wymagają nie 10% a nawet 20% wkładu własnego!Do tej grupy banków należą: Bank BPH, Citi Bank, Credit Agricole oraz ING Bank Śląski. Co więcej, jeżeli nasze dochody nie są wystarczająco wysokie to tylko część instytucji bankowych podejmie się pożyczenia nam oczekiwanej przez nas kwoty.Dla przykładu jeśli chcemy otrzymać 300 000 zł, a dochód łączny wnioskodawców wynosi 4500 zł, to zaledwie 7 z 15 banków zaakceptuje taki wniosek. Główną przyczyną odmowy udzielenia przez banki kredytu na mieszkanie są zbyt niskie dochody. Instytucje bankowe w różny sposób analizują możliwości spłaty pożyczki. Przykładowo, aby uzyskać 300 000 zł kredytu w BNP Paribas wystarczy zarabiać 3 749 zł netto, a BPS i Bank Pocztowy wymagają 5 500 zł. Jest to więc bardzo zróżnicowane ponieważ w drugim przypadku wymagany dochód jest aż o 50% wyższy niż w banku BNP Paribas. Można również spojrzeć na to z innej perspektywy.Część banków woli klientów, których przychody lokują się w określonym przedziale. Przykładowo Bank Pekao jest w stanie  udzielić stosunkowo wysokich kredytów rodzinom, których przychód miesięczny wynosi  5000 zł netto. Jednak dla kredytobiorców zarabiających więcej, bo 8000 zł, proponuje co prawda wyższą kwotę kredytu niż w przypadku osób o mniejszych zarobkach, ale jednocześnie niższą niż zaproponowałoby wiele innych banków. Jego przeciwieństwem jest ING Bank Śląski, który jest liderem pod względem dostępnej kwoty dla rodzin z wyższym dochodem. Tymczasem dla tych zarabiających 5000 zł netto ma przeciętną propozycję. Na decyzję uzyskania finansowania  istotny wpływ ma również jakość procesu rozpatrywania wniosków oraz to, czy dany bank nie jest aktualnie przeciążony ich zbyt dużą ilością. Może się to zdarzyć, jeśli niezwykle atrakcyjna pod względem ceny oferta przyciągnie znaczną liczbę nowych klientów i pracownicy instytucji nie nadążą z bieżącym rozpatrywaniem wpływających dokumentów. Tego typu sytuacja może skończyć się nawet tym, że wnioskodawca nie otrzyma kredytu w terminie i straci wpłaconą sprzedawcy zaliczkę. Z tego względu warto złożyć  wniosek kredytowy jednocześnie do kilku banków. Oprócz tych, gdzie oferta jest najlepsza warto wnioskować również tam, gdzie kredyt można uzyskać szybko, a jego cena nie jest wysoka.   Źródło:...

Więcej

Zakup nowego mieszkania to nie mały wydatek, dlatego większość z nas wspiera się tu zwykle kredytem mieszkaniowym. Jest to dopiero początek wydatków, ponieważ nowe lokum trzeba jeszcze odpowiednio urządzić. Skąd wziąć na to pieniądze? Tego typu koszty również można ująć w kredycie hipotecznym. Nieliczni wiedzą, że środki potrzebna na wykończenie nowego mieszkania lub remont mieszkania z rynku wtórnego można pozyskać własnie w ramach kredytu hipotecznego. Niektóre banki gotowe są wówczas „dorzucić” dodatkowe 10% wartości zakupionego lokum, za które to pieniądze możemy przygotować lokal do zamieszkania. Np Kupując mieszkanie za 250 000 zł, możemy liczyć na dodatkowe 25 tys zł na własnie ten cel Jak czytamy na portalu finanse.egospodarka.pl Warto dodać, że z pomocą doświadczonego doradcy finansowego możliwe jest solidne podniesienie tego limitu. Jak to zrobić? – Rozwiązaniem jest operat szacunkowy przygotowany przez rzeczoznawcę majątkowego wpisanego na listę rzeczoznawców akceptowanych przez bank. I choć koszt opracowania takiego dokumentu to zwykle wydatek 450-550 zł, zapewniam, że z dobrze przygotowanym operatem znacznie łatwiej jest wnioskować o wyższą kwotę dla kredytu remontowego – wyjaśnia Damian Muzyk, doradca kredytowy firmy Alex T. Great Doradcy Finansowi. Bywa, że banki określają poziom możliwej wysokości kredytu na wykończenie stawką wyliczaną dla jednego metra kwadratowego, zwykle jest to kwota 1000-1500 zł na 1 m2. W przypadku 40-metrowego mieszkania o wartości 240 tys. zł oznacza to dodatkowy kredyt wykończeniowo-remontowy na poziomie od 40 do 60 tys. zł. Jest też grupa banków, która limitów nie określa wcale – wysokość kredytu remontowego ustalają na podstawie średniej. W tym wypadku łączna cena zakupu mieszkania w raz z jego remontem nie powinna odbiegać od przeciętnych cen mieszkań o podobnym metrażu i standardzie znajdujących się w okolicy. Co ważne, taki „podwójny” kredyt jest dziś najtańszym kredytem na rynku! Mówiąc wprost – chcąc wyposażyć nowo zakupione mieszkanie z pomocą dodatkowej pożyczki, zapłacimy w sumie znacznie więcej, niż w sytuacji, gdy „wpiszemy” koszt zakupu mieszkania wraz z jego wyremontowaniem w jeden duży kredyt mieszkaniowo-wykończeniowy. A co właściwie można zrobić za te pieniądze? Odpowiadamy – bardzo wiele! To m.in. środki na zakup podłóg, kafli, paneli, wyposażenia łazienki lub kuchni (łącznie z zabudową kuchenną) czy kupno i montaż mebli w zabudowie. Można za nie także dokonać zmian w układzie instalacji elektrycznej, odmalować mieszkanie, wygładzić ściany czy wykonać biały montaż. I to miejsce na jedyną złą informację: na kredyt remontowy nie mogą niestety liczyć nabywcy mieszkań, którzy skorzystali z rządowego programu MdM. Jak zdobyć kredyt „wykończeniowy”? Odpowiadamy – niezbędny będzie tu kosztorys prac budowlanych, który należy dołączyć do „głównego” wniosku kredytowego. Trzeba tylko pamiętać, że bank skredytuje wyłącznie te zakupy i prace remontowe, które dotyczą stałych elementów lokalu, nie możemy zatem ująć w kosztorysie kupna nowego lustra, łóżka czy sprzętu...

Więcej

Jak pokazuje najnowszy raport Szybko,pl, Metrohouse i Expandera, obecnie rynek nieruchomości wtórnych cechuje się dużą stabilnością. To bardzo dobry moment na zakup mieszkania pod kątem zbliżającego się roku akademickiego. Znacznego ożywienia możemy spodziewać się na jesień co będzie spowodowane między innymi objęcie  programem MdM nieruchomości  z rynku wtórnego oraz tradycyjnym wzrostem aktywności kupujących we wrześniu i październiku. Jak czytamy na portalu financegold.pl Spokojne nastroje na rynku nieruchomości W czerwcu, podobnie jak w maju, rynek nieruchomości wtórnych charakteryzował się dużą stabilnością. Przeciętna cena ofertowa dla 15 monitorowanych miast wzrosła zaledwie o 0,1% w stosunku do poprzedniego zestawienia. Jedynie w Katowicach i Sopocie zauważalne są istotne obniżki na poziomie odpowiednio 2,3% oraz 1,5% – W nadchodzącym czasie można jednak spodziewać się silnego ożywienia na rynku nieruchomości wtórnych – mówi Marta Kosińska, ekspert Szybko.pl. – Będzie ono spowodowane przede wszystkim typowym jesiennym wzrostem aktywności kupujących i wynajmujących. Dodatkowo rynek zdynamizują jeszcze zmiany spowodowane regulacjami wysokości wymaganego wkładu własnego oraz rozszerzenie programu MdM o nieruchomości z drugiej ręki. W zależności od ustalonych limitów cenowych, w różnych lokalizacjach będzie ono miało odmienną siłę oddziaływania. Dla przykładu, w Łodzi dopłatami może być objęte nawet 50%, a w Poznaniu – 40% nieruchomości (przy założeniu, że próg cenowy kwalifikujący mieszkanie do dopłat będzie wynosił odpowiednio 3 700 i 4 847 złotych ). Na drugim biegunie są Warszawa i Kraków, gdzie zaledwie 3% i 2% wystawionych na sprzedaż mieszkań będzie kwalifikowało się do wsparcia w ramach programu MdM. Ceny transakcyjne w sezonie wakacyjnym Okres wakacyjny to pora, kiedy liczba ofert lokali wystawionych na sprzedaż maleje. Jednak w tym czasie istnieje duża szansa na nawiązanie transakcji z klientem gotówkowym. Najczęściej takimi kupującymi są rodzice maturzystów, którzy dostali się na studia poza miejscem swego zamieszkania. Osoby nabywające lokal mają powody do zadowolenia. – W porównaniu do ubiegłego miesiąca, transakcyjne ceny mieszkań nieco spadły. Największe obniżki widać na gdyńskim rynku nieruchomości. Nabywcy powinni dysponować kwotą poniżej 5 000 zł za mkw. – mówi Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse. – Zbliżoną sytuację można zaobserwować w Gdańsku. Rynek nieruchomości w obu tych miastach kształtuje się podobnie. Najczęściej kupujący przeznaczali 260 tys. zł na zakup lokalu. Wrocław to jedyne miasto spośród badanych w raporcie, gdzie ceny transakcyjne nieco wzrosły. – Aktualnie kupujący muszą się liczyć z wydatkiem na poziomie 5 252 zł za mkw. – zauważa Jańczuk. – Co ciekawe, to właśnie w stolicy Dolnego Śląska kupowane są lokale o największych metrażach. Zupełnie odwrotnie przedstawia się sytuacja w Łodzi, gdzie najszybciej z rynku znikają mniejsze lokale – dodaje ekspert. Oprocentowanie minimalnie wzrasta Nieznacznie zmieniła się wysokość oprocentowania kredytów. – Dla zobowiązań z wysokim wkładem własnym (25%) wskaźnik ten zwiększył się z 3,47% do 3,48 i...

Więcej

Od stycznia 2015 roku rynek kredytów hipotecznych dynamicznie się zmienia. Od początku roku wymagany wkład własny wzrósł do 10% wartości kredytowanego mieszkania, a przyszłe lata zapowiadają kolejne wzrosty w 2016 do 15% i aż do 20% w roku 2017. Nadchodzące zmiany dotyczą także rządowego programu dofinansowania mieszkań MDM. Nowelizacja istniejących przepisów uchwalona przez sejm w czerwcu 2015 wnosi dużo korzyści dla osób zainteresowanych programem MDM rozszerzając nie tylko beneficjentów, ale i przedmiot zakupu. Co nowego? Główną zmianą jest włączenie do programu nieruchomości z rynku wtórnego, co znacząco powiększy pulę dostępnych na rynku mieszkań. Limity jakimi objęte są mieszkania w ramach programu MDM  są różne dla rynku pierwotnego i wtórnego. Ograniczenie wysokości ceny m2 mieszkania pochodzącego z rynku wtórnego kwalifikującego się do dopłaty  jest większe niż w przypadku mieszkań z rynku pierwotnego. Jak policzyć limit? Przykład: Aktualny limit cenowy objęty dopłatą na III kwartał 2015 r. wynosi- 6 588, 32 zł/m². Limit cenowy rynku wtórnego obliczymy następująco: 6588,32 * 81,81%= 5 389, 90 zł/m2 Wysokość możliwych limitów cenowych jest znana. Sejm przyjął proponowane zmiany z dniem 25 czerwca 2015 r., ale co dalej? Teraz Ustawa trafia do Senatu. Ma on 30 dni na zgłoszenie poprawek. Po tym projekt nowelizacji ponownie wróci do Sejmu i będzie rozpatrzony. Po tym zostanie skierowany do podpisu przez prezydenta. Ostatnim etapem będzie ogłoszenie zmian w dzienniku ustaw. Kiedy minie 14 dniowy vacatio legis zmiany wejdą w życie. Analizując procedurę legislacyjną realnym terminem wejścia zmian w życie jest przełom września i października. Gdzie zajdą główne zmiany ? Beneficjent: Dla rodzin wychowujących co najmniej 3 dzieci MDM jest dostępny także w przypadku zakupu kolejnego mieszkania. Dla modelu rodziny 2+3 lub 1+3 wychowującej troje dzieci zniesiony zostaje także limit wieku, dla biorących kredyt z dofinansowaniem w ramach programu MDM. Zniesione zostaje także ograniczenie dotyczące współkredytobiorcy, (lecz nie współwłaściciela)- po zmianach, może ty być każda osoba zaakceptowana przez bank. Przedmiot zakupu: Do programu zostają włączone nieruchomości z rynku wtórnego a także nieruchomości budowane przez spółdzielnie mieszkaniowe w oparciu o ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych (wkład budowlany).   Kwoty dopłat: Wzrosną kwoty dopłaty do wkładu własnego dla osób z 2 lub większą liczbą dzieci. Kredytobiorca Liczba dzieci Dopłata Małżeństwo 0 10% 1 15% 2 20% 3 lub więcej 30% Osoba samotnie wychowująca dzieci 1 15% 2 20% 3 lub więcej 30% Singiel — 10% Zmienia się sposób wyliczenia dopłaty dla osób z co najmniej 3 dzieci: Dopłata przysługuje do 65 m² powierzchni użytkowej, wyliczana jest wg następujących wzorów: nieruchomość o powierzchni do 65 m²: Powierzchnia użytkowa * średni wskaźnik przeliczeniowy * 30% nieruchomość o powierzchni większej niż 65 m²: 65 m² * średni wskaźnik przeliczeniowy *30% Rodziny wychowujące dwoje dzieci  maksymalna kwota dopłaty...

Więcej

Drukarki 3D co prawda już wcześniej służyły do produkcji elementów wyposażenia silników rakietowych, jednak tym razem konstruktorzy z firmy Rocket Lab poszli nieco dalej i zbudowali przy ich pomocy cały napęd. Co więcej, silnik nie tylko został wydrukowany za pomocą drukarki 3D, ale jest również zasilany baterią litowo-jonową. W niedalekiej przyszłości szykuje się kolejny etap podboju kosmosu, więc inżynierowie z całego świata pracują nad nowymi technologiami, które nie tylko ułatwią ten proces, lecz także zredukują jego koszty. W pracach uczestniczy również nowozelandzki startup Rocket Lab, który wierzy, że dzięki jego wynalazkowi uda się aż o 95 procent ograniczyć koszty wystrzeliwania rakiet. Inżynierowie Rocket Lab wykorzystując technologię druku 3D, skonstruowali więc nowatorski silnik rakietowy LOX-RP-1 będący częścią systemu startowego Electron, który w dodatku został wyposażony w nowy rodzaj zasilania oparty na baterii litowo-jonowej. Rozwiązanie to zdaniem przedstawicieli Rocket Lab znacznie ograniczy ilość ciekłego paliwa zużywanego podczas startu rakiet, redukując w ten sposób koszt wynoszenia satelitów na orbitę naszej planety. Jego ilość potrzebna do wystrzelenia satelity, odpowiadać będzie ilości paliwa zużywanej przez pasażerski samolot na trasie z Los Angeles do San Francisco. Dzięki  konstrukcji stworzonej za pomocą technologii 3D udało się znacznie ograniczyć rozmiar i koszt produkcji silnika. Co więcej, czas produkcji napędu wynosi tylko trzy dni, natomiast w przypadku tradycyjnych sposobów zajmuje to co najmniej miesiąc. Wszystkie te modyfikacje sprawiły, że rakieta wynosząca satelitę jest lżejsza i można ją wyprodukować znacznie szybciej, co bardzo ogranicza koszty jej wykorzystania. Obecnie średni koszt wystrzelenia rakiety to 225 milionów dolarów. Tymczasem koszty wyniesienia na orbitę 100 kg ładunku przy pomocy silnika Rocket Lab, wynoszą jedynie 4,9 miliona dolarów. Nowe rozwiązanie znacznie ułatwi wynoszenie na orbitę niewielkich satelitów, gdyż będzie się to odbywało szybciej oraz dużo taniej. Źródło:...

Więcej

Stworzenie  pełnoprawnego motocykla zbudowanego z części wydrukowanych na drukarce 3D było tylko kwestią czasu. Ta sztuka udała się firmie TE Connectivity ze Stanów Zjednoczonych. Wydrukowany przy użyciu technologii 3D motocykl to Harley-Davidson Softail. Do jego budowy użyto 113,4 kilogramów filamentu 3D. Prace nad wydrukowaniem za pomocą drukarki 3D motocykla trwały ponad 1000 godzin i pochłonęły 25 000 dolarów. Motocykl jest zasilany silnikiem elektrycznym o mocy 1 konia mechanicznego, co pozwala na rozwinięcie prędkości zaledwie 24 km/h. Waga pojazdu to 181 kilogramów. W motocyklu znajdują się również części wyprodukowane tradycyjnymi metodami, między innymi  koła, hamulce, podnóżek, kable, silnik, napęd paskowy i bateria. To jednak nie jest pierwszy motocyklowy projekt TE Connectivity. Firma współpracuje z Ducati i pomogła w pracach nad nowym silnikiem do Desmosedici. Dzięki technologii druku 3D prace nad silnikiem skrócono z 28 do 8 miesięcy. Źródło:...

Więcej

Mycenter.pl jest już na platformie Outlux! Mycenter.pl to nowopowstała, ogólnopolska sieć sklepów oferujących produkty z branży AGDRTV. Sieć salonów sprzedaży oraz oferta rozrasta się każdego dnia. Mycenter.pl dokonuje wszelkich starań, aby proces sprzedaży przeprowadzany był z jak największą starannością i dbałością o szczegóły. Oferuje najlepszą na rynku, starannie wyselekcjonowaną ofertę najlepszych produktów, wiodących i uznanych producentów. W ofercie Mycenter.pl znajdują się towary z takich grup jak aparaty fotograficzne oraz kamery video, komputery i akcesoria komputerowe, konsole do gier, telefony i nawigacje GPS oraz wiele innych.   Stacjonarne punkty sprzedaży obecne na terenie całego kraju, oferują fachową pomoc przy wyborze odpowiedniego sprzętu.. Za realizację celu odpowiada stale udoskonalany nowoczesny system zarządzania informacją. Specjaliści dużą uwagę zwracają na obserwacje trendów panujących na światowych rynkach, co jest równie istotne. dostarczenie Klientowi towarów najwyższej jakości w jak najkrótszym terminie – za co odpowiada stale udoskonalany w firmie nowoczesny system zarządzania informacją oraz obserwowanie trendów panujących na światowych rynkach. Właścicielem marki MyCenter.pl jest firma AGD Market sp. z o.o., będąca jednym z największych w branży dostawcą sprzętu AGDRTV, działająca nieprzerwanie na rynku od 1990 roku. Źródło:...

Więcej

Kancelaria finansowa kompensor.pl zajmująca się bezpłatnym doradztwem właśnie do nas dołączyła! Chcielibyśmy poinformować,że z dniem dzisiejszym kompensor.pl dołączył do platformy internetowej outlux! kompensor.pl to kancelaria finansowa, która jest przykładem doskonałej i kompleksowej obsługi klienta i doradztwa finansowego. Misją kompensor.pl jest bezpłatne doradztwo klientom we wszelkich sprawach finansowych, a w szczególności pomoc wyboru odpowiedniego produktu finansowego.   Znalezienie odpowiedniego kredytu w obecnych czasach nie jest prostą sprawą. Na rynku działa wiele instytucji, które finansują zakup mieszkania lub domu kredytem hipotecznym. Jak wybrać najlepszą z nich? Lepiej trafić nie mogłeś. Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom nasza Kancelaria Finansowa przeprowadzi Cię przez wszelkie zawiłości związane z zakupem mieszkania lub domu. Kredyt hipoteczny bądź gotówkowy to zobowiązanie na wiele lat, dlatego nie zostawimy Ciebie samego i pomożemy wybrać najlepszą ofertę. Korzyści, które płyną ze współpracy z Kancelarią finansową to fakt, że zaoszczędzisz czas i nerwy … Kompensor.pl to niezależna firma, która współpracuje z większością instytucji finansowych w Polsce. Istnieje na rynku od 15 lat, natomiast na rynku doradztwa finansowego od 7 lat. Sprawdza i analizuje, jakie są potrzeby klienta, aby skutecznie doradzić produkt, który byłby dla niego najlepszy. Co więcej reprezentuje, analizuje i ocenia ofertę ponad 25 banków a w sumie ofertę ponad 40 instytucji finansowych, a następnie doradza klientom tak, aby kredyt był najlepiej skrojony na potrzeby klienta. Obsługa kompensor.pl jest kompleksowa, jako niezależny pośrednik, nie musi realizować celów sprzedażowych i sprzedawać niechcianych lub złych produktów swoim klientom. Pomaga ocenić Twoją zdolność kredytową oraz odpowiednio przygotować kompletną i wymaganą dokumentacje. Doradztwo kompensor.pl jest całkowicie bezpłatne a więc nie ponosi się żadnych kosztów. Kompensor.pl opiekuje się Tobą i wspiera nie tylko wtedy, kiedy szukasz i potrzebujesz kredytu bądź wsparcia, ale także w dalszych etapach realizacji procesu pozyskiwania i udzielania kredytu przez bank. Zawsze jest do twojej dyspozycji. Uwaga: dla Klientów platformy outlux jest dedykowana indywidualna oferta promocyjna! BIURO OBSŁUGI KLIENTA: Telefon: (071) 726­34­95 Telefon kom.: 510­482­076 Adres email: kontakt@kompensor.pl Adres biura handlowego kompensor.pl: ul. Brzeska 26/4 55-200 Oława Źródło:...

Więcej

Amerykański koncern Ford zawiązał współpracę z firmą Carbon3D,która specjalizuje się w tworzeniu nowych technologii druku 3D. Ford chce wykorzystać tę współpracę do przyspieszenia produkcji wysokiej jakości podzespołów, które mógłby stosować w swych samochodach. Rozmowy w tej sprawie rozpoczęto już pod koniec  2014 roku, a zdecydowano się na firmę Carbon3D, gdyż jej inżynierowie opracowali nową technologię produkcji o nazwie CLIP (Continuous Liquid Interface Production), która umożliwia znaczne przyspieszenie procesu wytwarzania elementów przy wykorzystaniu drukarki 3D. Szacuje się, że w porównaniu do standardowych drukarek 3D, jest on od 25 do aż 100 razy szybszy, przy zachowaniu odpowiednio wysokiej jakości. Nowa technologia posłuży najpierw do produkcji prototypów nowo projektowanych elementów, a w przyszłości również do wytwarzania samych podzespołów. I to znacznie szybciej niż dotychczas, co pozwoli znacznie szybciej dostarczać klientom nowe...

Więcej

Już za kilka lat produkcja nowych modeli samochodów może się skrajnie zmienić i zamiast ogromnych fabryk, będą one wytwarzane w małych manufakturach wyposażonych w nowoczesne drukarki 3D. Namiastką tak ogromnych zmian jest sportowe auto Blade, skonstruowane przez Divergent Microfactories. Pojazdy wydrukowane za pomocą technologii  3D zaczynają powoli pojawiać się na rynku, jednakże wcześniejsze projekty były  małymi samochodami nadającymi się tylko  do przemieszczania na krótkie dystanse, niezbyt ładnymi. Blade- nowoczesny samochód z drukarki 3D to zupełne ich przeciwieństwo, gdyż jest to sportowy pojazd mogący z powodzeniem konkurować z Ferrari czy Lamborghini nie tylko pod względem stylistyki, ale również osiągów. Kevin Czinger, dyrektor Divergent Microfactories twierdzi, że skonstruowany przez jego firmę prototyp został wykonany z połączenia technologii druku 3D wykorzystującego jako filament 3D aluminium, jak również włókien węglowych. Dzięki temu proces produkcji jest bardziej elastyczny i łatwiej dostosować go do określonych potrzeb. Zastosowanie włókna węglowego pozwoliło także znacznie obniżyć masę pojazdu. Zawieszenie jest o 90-procent lżejsze niż w tradycyjnych samochodach, zaś cała konstrukcja waży zaledwie 670 kg. W połączeniu z silnikiem o mocy 700 KM, który może być napędzany benzyną lub skompresowanym gazem, osiągi robią spektakularne wrażenie. Jego przyspieszenie od 0 do 60 mil na godzinę wynosi zaledwie 2 sekundy, dzięki czemu w tej kwestii Blade zostawia w tyle nawet Bugatti Veyrona. Oczywiście Blade nie będzie autem dostępnym dla wszystkich. Konstruktorzy mają zamiar wyprodukować bardzo ograniczoną liczbę egzemplarzy, poza tym nie mówi się na razie o cenie czy dacie premiery. Sportowe auta nie są jednak tanie, więc na pewno nie będzie to pojazd dla każdego. Firma ma jednak ambitne plany i zamierza stworzyć niewielkie zespoły rozrzucone po świecie, które będą zajmować się produkcją tego samochodu. Źródło:...

Więcej

W tym tygodniu weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Budowlane. Nowe przepisy mają ułatwić życie zarówno przeciętnemu Kowalskiemu jaki i inwestorom. Na zmianach najbardziej skorzystają osoby, które planują budowę domów jednorodzinnych. W tym momencie mogą rozpocząć pracę, pomijając wiele obostrzeń prawnych. Na stronie financegold, pl czytamy: jak wprowadzenie zmian wpłynie na rynek nieruchomości – komentują eksperci Związku Firm Doradztwa Finansowego. Buduj, ale nie przeszkadzaj sąsiadom Celem wprowadzenia nowych regulacji stało się skrócenie procesu formalnego, co ma znacznie wspomóc zarówno inwestorów, jak i osoby prywatne w realizowaniu planów budowlanych. Jednym ze szczególnie utrudniających życie przepisów był wymóg uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie prac. Do niedawna żeby móc zacząć stawianie domu, Kowalski był zmuszony czekać na decyzję co najmniej 60 dni. Niekiedy czas oczekiwania wydłużał się nawet do 3 miesięcy. Zatem spełnienie tego warunku mogło znacznie opóźnić wejście na teren budowy. To w konsekwencji prowadziło nie tylko do marnotrawienia czasu, ale i pieniędzy. Natomiast dzięki wprowadzonym regulacjom osoby planujące prace remontowo-budowlane mogą odetchnąć z ulgą. Nie będą one już zmuszone czekać na decyzję urzędu. – Teraz wystarczy jedynie zgłoszenie zamiaru budowy oraz dostarczenie projektu budowlanego wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Jeżeli w ciągu 30 dni osoba zainteresowana nie otrzyma odpowiedzi negatywnej, może przystąpić do prac w oparciu o tzw. milczącą zgodę – mówi Adam Buczel, ekspert ZFDF, Home Broker. – Wprowadzona regulacja dotyczy wznoszenia domu jednorodzinnego, którego zasięg nie wykracza poza obszar działki właściciela. Zmiany obejmują także budynki gospodarcze, takie jak choćby garaże, altany czy ganki. Ważne, by powierzchnia zabudowy mieściła się w granicach 35 mkw., a łączna liczba obiektów na działce nie przekraczała dwóch na każde 500 mkw. działki. Uszczuplony projekt budowlany Każdy, kto chce wybudować dom, musi złożyć wniosek z projektem budowlanym. Do skompletowania którego potrzeba wielu rysunków i opisów a także danych liczbowych. Lista elementów wchodzących w skład projektu zostanie skrócona do minimum. Polacy nie będą musieli już zbierać oświadczeń o zapewnieniu podłączenia gazu, energii ani dokumentować możliwości połączenia działki z drogą publiczną. W sytuacji, gdy wniosek zgłoszenia budowy okaże się niekompletny, to po stronie właściwego organu administracyjnego leży obowiązek poinformowania inwestora o konieczności dostarczenia brakujących informacji. Powinien dokonać tego najpóźniej 14 dnia od dnia złożenia wniosku. Kolejną zmianą jest zniesienie nakazu informowania o planowanej dacie rozpoczęcia robót budowlanych. Dotychczas inwestor powinien minimum 7 dni przed terminem stawiania nieruchomości zgłosić ten zamiar nadzorowi budowlanemu. Zgłoszenie w miejsce pozwolenia Wprowadzone zmiany obejmują również zasady oddawania budynków do użytkowania. Nowe przepisy także w tym obszarze rozstrzygają tę kwestię na rzecz inwestorów. Aby móc korzystać z budynku, wystarczy zgłosić jedynie tę chęć. Wcześniej wymagane było otrzymanie stosownego pozwolenia. Jeżeli przez 14 dni nadzór nie zgłosi zastrzeżeń, wówczas nie ma żadnych przeszkód, by...

Więcej

Duża ilość mniejszych jak i większych zobowiązań kredytowych, o których trzeba pamiętać lub problem ze spłaceniem zaciągniętych długów – z takimi kłopotami boryka się wielu z  nas. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest skonsolidowanie swoich kredytów czyli połączenie ich i spłacanie tylko jednej raty. Na stronie financegold.pl  Kamil Muskus, Dyrektor Badań i Rozwoju firmy Compass Money mówi, kiedy i dla kogo kredyt konsolidacyjny jest najbardziej opłacalny. Skonsolidować można kredyty i pożyczki różnego rodzaju, które zostały udzielone na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Połączeniu podlegają kredyty hipoteczne, samochodowe, ratalne, w rachunku bieżącym oraz karty kredytowe. Konsolidacja polega na spłacie poprzednio zaciągniętych zobowiązań finansowych przez bank udzielający kredytu konsolidacyjnego. W ten sposób zamiast kilku różnych opłat, kredytobiorca spłaca tylko jeden kredyt w jednym banku. Decydując się na kredyt konsolidacyjny, pieniądze nie są przelewane na nasz rachunek, ale automatycznie znajdują się na kontach wierzycieli, u których zaciągnęliśmy poprzednie długi. Istnieje możliwość dobrania środków do kredytu, które nie tylko uregulują nasze aktualne zobowiązania, lecz będziemy mogli przeznaczyć je na dowolny cel. Firma Compass Money oferuje swoim klientom kredyty konsolidacyjne oparte na najlepszych indywidualnych warunkach. Dla kogo konsolidacja? „Ten rodzaj kredytu przeznaczony jest w szczególności dla osób zadłużonych, które nie są w stanie poradzić sobie ze spłatą kolejnych rat zaciągniętych kredytów. Połączenie wszystkich zobowiązań w jeden skonsolidowany kredyt o znacznie obniżonej racie, przy jednoczesnym wydłużeniu czasu spłaty jest dla wielu osób wybawieniem, ponieważ pozwala na utrzymanie płynności i swobody finansowej” – mówi Kamil Muskus z firmy Compass Money, dodając, iż kredyt konsolidacyjny jest znakomitym rozwiązaniem dla osób, które mają przejściowe problemy finansowe, ponieważ redukuje on miesięczne koszty wszelkich zobowiązań. Dzięki mniejszej miesięcznej racie pozostałe pieniądze możemy przeznaczyć na dowolny cel. Rodzaje kredytów konsolidacyjnych Można wyróżnić dwa typy kredytów konsolidacyjnych: zabezpieczony oraz bez zabezpieczenia. Gdy decydujemy się na pierwszy rodzaj, kredyt zostaje zabezpieczony naszą hipoteką. Posiada on dużo niższe oprocentowanie, które jest zbliżone do tego przy pożyczkach hipotecznych. Jego górny limit uzależniony jest od wartości nieruchomości w stosunku na ogół nie przekraczającym 70-80%. Firma Compass Money oferuje swoim klientom ten rodzaj konsolidacji z możliwością zabezpieczenia kredytu na nieruchomości osoby trzeciej. „Indywidualni doradcy Compass Money dostosowują kredyt do możliwości i oczekiwań klientów, negocjując dla nich najlepsze warunki spłaty. Zajmujemy się wszelkimi formalnościami i dobieramy odpowiedni plan finansowy, który w rezultacie może obniżyć miesięczną ratę kredytu aż o 50%. Tym, co nas wyróżnia na tle konkurencji jest niepobieranie prowizji za udzielenie kredytu oraz zwiększenie stosunku konsolidacji z zabezpieczeniem hipotecznym aż do 90% wartości nieruchomości. Dodatkowo akceptujemy różnorodne źródła dochodów, dzięki czemu każdy klient może odetchnąć z ulgą i cieszyć się swobodą finansową” – dodaje Kamil Muskus z firmy Compass Money. Kredyt konsolidacyjny bez zabezpieczenia jest podobny do...

Więcej

Wyższe dopłaty dla rodzin z co najmniej 2 dzieci oraz objęcie programem także rynku wtórnego, to najważniejsze zmiany zaproponowane w nowelizowanej ustawie. Prace w Sejmie przyspieszyły, więc możemy oczekiwać, że nowe przepisy wejdą w życie już za 2-3 miesiące. Program Mieszkanie dla Młodych funkcjonuje na polskim rynku od 1 stycznia 2014 roku. W pierwszym roku jego obowiązywania wykorzystane zostało tylko nieco ponad 34 procent zarezerwowanych środków. Było to jedną z przyczyn, która skłoniła rząd do nowelizacji ustawy. Projekt nowelizacji przewidywał głównie zwiększenie poziomu dopłat dla rodzin z 2 lub więcej dzieci. Niespodziewanie jednak posłowie zaproponowali rozszerzenie programu, także o rynek wtórny. To szczególnie dobra wiadomość dla mieszkańców mniejszych miejscowości, gdyż dotychczas program działał głównie w dużych miastach. Wyższe dopłaty Aktualnie dopłata do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw nieposiadających dzieci wynosi aktualnie 10 procent wartości odtworzeniowej. Natomiast osoby wychowujące co najmniej 1 dziecko, mogą liczyć na dopłatę w wysokości 15 procent. Warto tu podkreślić, że z reguły są to kwoty mniejsze niż odpowiednio 10 lub 15 procent ceny rynkowej. Często realnie otrzymana kwota stanowi od 6 do 10 procent wartości rynkowej nieruchomości, a wpływ na to mają dwa czynniki. Po pierwsze dopłata naliczana jest dla maksymalnie 50 metrów kwadratowych nieruchomości, a nabywana nieruchomości może być większa – 75 metrów kwadratowych dla mieszkań i 100 metrów kwadratowych dla domów. Wyjątkiem są rodziny z 3 dzieci, gdzie limity te są podwyższone o 10 metrów kwadratowych, odpowiednio do 85 i 110. Oznacza to, że przyjęte do wyliczenia dopłaty maksymalnie 50 metrów kwadratowych często stanowi 60 do 80 procent rzeczywistej powierzchni nieruchomości, co wpływa na procentowy spadek udziału dopłaty w realnej wartości nieruchomości. Drugą przyczyną, które powoduje, że dopłata 10 lub 15 procent często odbiega od realnych 10 czy 15 procent wartości rynkowej, czy ceny nieruchomości jest przyjmowany do wyliczenia średni wskaźnik przeliczeniowy odtworzenia 1 metra kwadratowego. W większości lokalizacji cena, za jaką klient nabywa 1 metr kwadratowy jest wyższa o 10 procent od wskaźnika przeliczeniowego. Nowelizacja ustawy przewiduje zmiany w kwotach dopłaty dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci. W przypadku wychowujących dwoje dzieci, dopłata będzie wynosić 20 procent wartości odtworzeniowej, a w przypadku rodzin z trojgiem lub więcej dzieci będzie to 30 procent wartości odtworzeniowej. Ponadto, dla rodzin z trojgiem dzieci dopłata będzie wyliczana do maksymalnie 65 metrów kwadratowych powierzchni. Oznacza to, że wzrost maksymalnej dopłaty o 33 procent dla wychowujących dwoje dzieci i o 160 procent dla wychowujących minimum 3 dzieci. Łagodniejsze kryteria dla dużych rodzin Rodziny z trojgiem dzieci mogą liczyć także na dodatkowe ułatwienia. W ich przypadku nie będzie konieczności spełnienia kryterium wieku oraz nieposiadania innej nieruchomości. Przypomnijmy, że aktualnie o kredyt z dopłatą mogą ubiegać się...

Więcej

Technologia druku 3D już dawno udowodniła wszystkim, iż można stworzyć dzięki jej zastosowaniu praktycznie wszystko. Technologia 3D jest nieograniczona i  z każdym dniem zaskakuje nas co raz bardziej. W Dubaju zostanie wydrukowany za pomocą drukarki 3D pierwszy biurowiec. Choć słowo „biurowiec” kojarzy nam się raczej z ogromnym wieżowcem to budynek jaki stanie w Dubaju przypomina raczej średnich rozmiarów dom. Przygotowany zostanie  przez chińską firmę Winsun, którzy są pionierami w zakresie tworzenia drukowanych domów- obiekt przeznaczony na cele biurowe będzie posiadał powierzchnię 185 metrów kwadratowych. Budynek stanie w samym centrum Dubaju, tuż przy Muzeum Przyszłości, które zostanie otwarte dla publiczności w okolicach 2017 roku. Drukowane biuro powstanie znacznie szybciej  – prace zostały już uruchomione i mają potrwać zaledwie kilka tygodni. W porównaniu do tradycyjnej budowy koszty pracy z wykorzystaniem druku 3D będą mogły być zredukowane od 50% do 80%. Ilość odpadów budowlanych ma z kolei zmniejszyć się pomiędzy 30-60%.     Źródło:...

Więcej